fbpx

Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Surfbusje:

Bestellen & Betalen

Met het plaatsen van een bestelling en het aanklikken van de knop ‘Bestelling plaatsen’ gaat de klant met Surfbusje een betaalverplichting aan.

Verzending & levering & betaling

Voor de verzending maken we gebruik van een internationaal netwerk van logisitieke partners. Gezien de locatie van onze leveranciers is onze levertijd gemiddeld 13 dagen.

Surfbusje biedt iDeal als verschillende betaalmogelijkheid.

Bedenktijd, Herroeping & Retourneren

Indien de bestelling niet aan je wensen voldoet, dan kun je, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen ruilen of retour zenden. Neem z.s.m. contact op met Surfbusje via e-mail of het contactformulier. Je ontvangt instructies voor de retourzending per mail.

Als deze instructies in acht worden genomen en het artikel verkeert in goede, originele staat, dan wordt de aankoopwaarde binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending teruggeboekt. Kosten voor de retourzending zelf zijn voor de klant.

Surfbusje behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te compenseren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of wanneer het artikel ten gevolge van de retourzending is beschadigd. Surfbusje behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd.

Klachten & Conformiteit

Heb je een klacht over een artikel gekocht bij Surfbusje? Dien deze in per mail. Graag voorzien van een duidelijke omschrijving en beeldmateriaal. Binnen een termijn van 5 werkdagen wordt contact met je opgenomen over de klacht. In overleg wordt bepaald wat, ook gezien de conformiteit, redelijk en wenselijk is.

Annuleren

Een (deel van een) bestelling kan zonder opgaaf van reden geannuleerd worden na betaling en voordat verzending plaats vindt. Het aankoopbedrag wordt binnen 5 dagen terugbetaald.

Garantie

Surfbusje staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en aan de in het aanbod vermelde specificities voldoen. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

Overmacht

Surfbusje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan bedrijfsstoringen bij Surfbusje en transportstagnatie.

Privacy

Surfbusje geeft geen persoonsgegevens van klanten aan derden door. Zij gebruikt klantgegevens enkel ten behoeve van het verwerken van de bestellingen.